Highlights of Scotland

Liggende steen cirkel bij Midmar Kerk

===> English version

Vertaalde text op een informatie-bord bij deze site, gelegen ten westen van Echt, aan de B9119:

Liggende steen cirkels

Liggende steen cirkels (daterend van het derde millennium v. Chr.) zijn cirkels van staande stenen waarvan de twee hoogste stenen -- op de zuidwestelijke boog -- een enorme platte steen flankeren die op zijn zij gelegd is en zodanig met wiggen vastgezet is dat de bovenkant vlak is. De liggende steen en zijn flankeerders omlijsten de maan als die op komt of onder gaat aan de zuidelijke hemel, waardoor het mogelijk was voor de kleine landbouw-gemeenschappen die de cirkels bouwden om nuttige maan-waarnemingen te doen van algemene seizoensveranderingen.

Deze cirkels, te vinden op de rijke landbouwgronden van noordoost Schotland, en meestal gelegen op de top van heuvels of terrassen met ruime uitzichten naar het zuiden, zijn waarschijnlijk gebruikt als gemeenschappelijke begraafplaatsen.

Midmar kerk

De liggende steen is 4,5 meter lang en weegt 20 ton en wordt heel indrukwekkend geflankeerd door twee bijpassende stenen van 2,5 meter hoog die op enorme hoektanden lijken.

De grootte en het gewicht van de liggende steen tonen de bekwaamheid en vastbeslotenheid van de cirkel-bouwers bij het hanteren van grote brokken steen. Ze hadden immers geen hijskranen, vrachtauto's of aangelegde wegen om hen te helpen. Dit bewijs van hun bekwaamheid wordt versterkt door hoe zij ervoor gezorgd hebben dat de bovenkant van de liggende steen vlak ik. Zij moesten daarvoor wig-vormige stenen gebruiken, vooral aan de westelijke kant. Dit is goed te zien vanaf de buitenkant van de cirkel.

De kerk werd in 1797 gebouwd. De cirkel werd opgeknapt toen in 1914 de begraafplaats rond de kerk aangelegd werd. Waarschijnlijk toen ook werd tenminste een steen rechtop gezet: de steen aan de noordnoordoost-kant van de cirkel, want de grootte daarvan past niet in het normale aflopende verloop vanaf de flankeerders. Bovendien bevinden de liggende steen en de oostelijke flankeerder zich niet precies op de lijn van de cirkel zoals die er nu bij ligt. Bij het opknappen lijken ook sporen van een latere 'cairn' verwijderd te zijn.


'cairn' = steenhoop op een graf

<=== Some stone circle, west of Aberdeen, waar u vandaan kwam.

Go (back) to: Main Scotland page # Stay in Dundee page # Scotland photo index

 
Jos van Geffen -- Home  |  Site Map  |  Contact Me

last modified: 6 March 2000