Highlights of Scotland

Steencirkel van Cullerlie

===> English version

Uit het boek "Scotland BC" door Anna Ritchie (Edinburgh: HMSO; 1988, 1994), op pagina 59:

Dit is een van de meest merkwaardige van de oude monumenten -- klein, compact en ordelijk. Het staat op een uitloper van kiezelsteen die vroeger vrijwel geheel omgeven werd door moeras: een onherbergzame plek waar alle stenen van hogere gronden naar toe gedragen of gesleept moesten worden. De bouw geeft het idee van doelbewuste precisie, want binnen de lage cirkel van acht granieten rotsblokken bevinden zich acht kleine 'cairns', elk omringd door een band van elf stenen -- op eentje na die er maar negen heeft. De grootste 'cairn' ligt in het midden van de cirkel en heeft een dubbele band van stenen.

Opgravingen toonden aan dat vuur een onderdeel was bij de ceremoniële bouw: toen de cirkel en de acht banden van steen geplaatst waren, werden er wilgetakjes tussen gelegd en vervolgens aangestoken. In de ringen werden verbrande mensenbotten en houtskool gelegd, overdekt met stenen.


'cairn' = steenhoop op een graf

<=== Some stone circle, west of Aberdeen, waar u vandaan kwam.

Go (back) to: Main Scotland page # Stay in Dundee page # Scotland photo index

 
Jos van Geffen -- Home  |  Site Map  |  Contact Me

last modified: 6 March 2000