Op deze pagina staat de tekst van enkele krantenartikeltjes over de erg lage ozon-waarden van 30 Nov. 1999, te weten uit (in willekeurige volgorde): Het artikeltje in Trouw is het meest uitgebreid; de belangrijkste informatie is in alle vijf ongeveer hetzelfde verwoord.

<=== Enkele Persberichten (Nederlands & Engels)

<=== Northern Hemishphere ozone values


 
Artikeltje in De Volkskrant van vrijdag 3 December 1999

 

Ozonlaag nooit dunner dan afgelopen dinsdag

DE BILT - De ozonlaag boven Nederland, Engeland en Scandinavië is nog nooit zo dun geweest als afgelopen dinsdag. Dat zegt het KNMI op basis van gegevens van een Europese satelliet die de dikte van de ozonlaag meet. Het 'mini-gat' is volgens het KNMI waarschijnlijk ontstaan door een samenloop van klimatologische omstandigheden, zoals het jaargetijde en de wind. (ANP)
 
<=== Northern Hemishphere ozone values

Top v/d pagina


 

Artikeltje in Metro van vrijdag 3 December 1999

 

Ozonwaarde nog nooit zo dun boven Nederland

DE BILT - Nog nooit was de ozonlaag boven Nederland, Engeland en Scandinavië zo dun als dinsdag. Metingen van het KNMI in De Bilt gaven waarden van 198 Dubson Eenheden aan, terwijl 290 normaal is voor deze tijd van het jaar. Dit meldde het meteorologisch instituut gisteren. Het record is vermoedelijk veroorzaakt door drie factoren: in de herfst is de ozonlaag altijd dunner, door de wind is een deel verplaatst en door de kou zijn meer wolken gevormd die de ozon hebben afgebroken. (ANP)
 
<=== Northern Hemishphere ozone values

Top v/d pagina


 
Artikeltje in De Telegraaf van vrijdag 3 December 1999

 

Ozonlaag was nooit zo dun

Van een onzer verslaggeefsters
AMSTERDAM, vrijdag -- De ozonlaag boven Nederland is nog nooit zo dun geweest als deze week. Het KNMI in De Bilt meldde gisteren dat afgelopen dinsdag een recordlage ozonwaarde is waargenomen.
   Het meteorologisch instituut is nog niet helemaal achter de oorzaak. "De ozonlaag is altijd dun in dit seizon", aldus Roeland van Oss van het KNMI. Vermoedelijke oorzaken zijn volgens Van Oss het effect van de winden wat voor scheikundige reacties kan zorgen.
   Kou zou een oorzaak kunnen zijn.
 
<=== Northern Hemishphere ozone values

Top v/d pagina


 
Artikeltje in Algemeen Dagblad van vrijdag 3 December 1999

 

Ozonlaag dunner dan ooit

DE BILT -- Nog nooit was de ozonlaag boven Nederland, Engeland en Scandinavië zo dun als dinsdag. Metingen van het KNMI in De Bilt gaven waarden van 198 Dubson-eenheden aan, waar 290 normaal is voor de tijd van het jaar. Het record is vermoedelijk veroorzaakt door een samenloop van drie factoren: In de herst is de ozonlaag altijd dunner, door de wind is ozon verplaatst en door de kou zijn meer wolken gevormd die de ozon hebben afgebroken. Gemiddeld over het noordelijk halfrond is de ozonlaag dit jaar normaal.
 
<=== Northern Hemishphere ozone values

Top v/d pagina


 
Artikeltje in Trouw van vrijdag 3 December 1999

 

Ozonlaag boven Nederland in november uitzonderlijk dun

Van onze rdactie wetenschap
AMSTERDAM -- De ozonlaag boven Nederland, Engeland en Scandinavië was op 30 november dunner dan ooit. Metingen van het KNMI wijzen uit dat de laag, gemeten in Dobson eenheden (DU), 198 DU mat, waar 290 normaal is voor de tijd van het jaar

Het laagterecord wordt vermoedelijk veroorzaakt door drie factoren: in de herfst is de laag altijd dunner, de circulatie heeft de ozon naar elders gestuwd en door de extreme kou -- -80° op 20 kilometer -- zijn wolken gevormd die de afbraak van ozon bevorderen.
   Dat het een plaatselijk verschijnsel was, blijkt uit de opmerkelijke dikte van de ozonlaag elders, zoals boven Canada en Alaska: 400 DU is veel voor die contreien in deze tijd van het jaar.
   Het nieuwe laagterecord, opvolger van de laagste meting eind 1997, kon direct worden gemeten dankzij een apparaat van de Global ozone monitoring experiment van een satelliet. Daarmee worden permanent gegevens over de ozonlaag naar de aarde gestuurd. Dat schiet beter op dan de tot voor kort gebruikte gegevens van een weerballon, die met een week vertraging binnenkwamen. Het nieuwe snufje zal trouwens snel verouderen: Europa werkt aan een geavanceerde batterij satellietinstrumenten, die vanaf 2001 ide ruimte ingaan.
   Het laagterecord ten spijt kwamen de Verenigde Naties dinsdag met de optimistische voorspelling dat de ozonlaag zich in de komende jaren zal herstellen. Halverwege de volgende eeuw zou 'het gat' zelfs helemaal natuurlijk zijn gedicht, als de lidstaten zich aan de gemaakte afspraken houden over het verminderd gebruik van gassen en stoffen die de ozonlaag aantasten.

 
<=== Northern Hemishphere ozone values

Top v/d pagina


<=== My post-doc. research at KNMI page

 
Jos van Geffen -- Home  |  Site Map  |  Contact Me

created: 7 December 1999
last modified: 16 April 2012