Jules Verne

Jules Verne -- uitgave van
Meester der Wereld

 
Over de uitgave van Verne's Meester der Wereld door het Jules Verne Genootschap in een layout van mijn hand.

 
<=== Jules Verne hoofdpagina


plaatje voorkant Jules Vernes roman Maître du Monde werd in 1904 in twee delen uitgegeven door J. Hetzel et Cie (Parijs). In 1908 verscheen bij Dalmeijer (Amsterdam) een Nederlandse vertaling onder de titel Meester der Wereld. In de Dalmeijer-uitgave werd de tekst ingekort en een deel van de oorspronkelijke illustraties werd daarbij weggelaten. De Dalmeijer-uitgave is momenteel zeer moeilijk verkrijgbaar en verscheen daarom in 2001-2003 als vervolgverhaal in De Verniaan, het tijdschrift van het Jules Verne Genootschap.

Ons lid Jos van Geffen heeft de tekst van de Dalmeijer-uitgave van een nieuwe layout voorzien. Daarbij is de spelling consistent gemaakt, zonder de oorspronkelijke schrijfwijze en -stijl wezenlijk aan te tasten. De nieuwe uitgave bevat alle 31 gravures van de hand van George Roux en Léon Benett uit de oorspronkelijke Franstalige edities.

Deze paperbackuitgave van Meester der Wereld beslaat 162 pagina's, is gedrukt met zwart/wit binnenwerk en een full-colour omslag.

ISBN: 978-90-78363-08-8
© 2006 - Jules Verne Genootschap

Voor informaie over de prijs en bestelling, zie deze pagina
op de website van het Jules Verne Genootschap.

Tekst op de achterkant van de kaft:

De Great-Eyry, een ontoegankelijke bergtop in de Appalachen, in de Amerikaanse staat Noord-Carolina, lijkt geen vulkaan te zijn. Toch vertoont de bergtop af en toe opstijgende dampen en 's nachts verschijnen er soms vlammende zuilen van licht.

Dan op een nacht worden de bewoners van de omliggende dorpen gewekt door een schok, vergezeld door geweldig rumoer dat uit de Great-Eyry afkomstig lijkt te zijn. En daarna zijn er vlammen te zien en hoort men geknetter. Uit vrees voor een uitbarsting vluchten velen. Maar er komt geen uitbarsting, geen steen wordt weggeslingerd, geen lava stroomt langs de helling, en het lichtverschijnsel verdwijnt weer. Later, nog voor de zon opkomt, hoort men vreemde geluiden: een soort regelmatige ademhaling en vleugelslagen.

plaatje op achterkaft John Strock, hoofdinspecteur van politie te Washington, onderneemt een poging de top van de Great-Eyry te bereiken om de raadselen op te lossen, maar hij keert onverrichterzake terug. In de weken die volgen wordt de aandacht van een ieder getrokken door geheimzinnige verschijnselen elders in het land. Er raast een mysterieus voertuig met enorme snelheid over de wegen. En in zee wordt een onbekend, zeer wendbaar vaartuig gezien. Dan ontvangt Strock een dreigbrief, ondertekend met de letters M.D.W. . . .


<=== Jules Verne hoofdpagina

 
Jos van Geffen -- Home  |  Site Map  |  Contact Me

created: 28 October 2006
last modified: 28 October 2006