Jules Verne

Jules Verne -- uitgave van
De gebroeders Kip

 
Over de uitgave van Verne's De gebroders Kip door het Jules Verne Genootschap in een layout van mijn hand.

 
<=== Jules Verne hoofdpagina


plaatje voorkant Jules Vernes roman Les fr\`eres Kip werd in 1902 in twee delen uitgegeven door J. Hetzel et Cie (Parijs). In 1908 verscheen bij Vivat (Amsterdam) een Nederlandse vertaling onder de titel De muiters van de James Cook. In de Vivat-uitgave werd de tekst ingekort en een deel van de oorspronkelijke illustraties werd daarbij weggelaten. De Vivat-uitgave is momenteel zeer moeilijk verkrijgbaar en verscheen daarom in 2006-2008 als vervolgverhaal in De Verniaan, het tijdschrift van het Jules Verne Genootschap.

Ons lid Jos van Geffen heeft de tekst van de Vivat-uitgave van een nieuwe layout voorzien. Daarbij is de spelling consistent gemaakt, zonder de oorspronkelijke schrijfwijze en -stijl wezenlijk aan te tasten. De nieuwe uitgave bevat alle 60 oorspronkelijke illustraties: 40 gravures van de hand van George Roux en 20 illustraties uit andere bronnen.

Deze paperbackuitgave van De gebroeders Kip beslaat 172 pagina's, is gedrukt met zwart/wit binnenwerk en een full-colour omslag.

ISBN: 978-90-78363-14-9
© 2009 - Jules Verne Genootschap

Voor informaie over de prijs en bestelling, zie deze pagina
op de website van het Jules Verne Genootschap.

Tekst op de achterkant van de kaft:

In het Nieuw-Zeeland van 1885 heerst de goudkoorts en bemanningsleden van schepen die havens in Nieuw-Zeeland aandoen kunnen veelal geen weerstand bieden aan de goudkoorts. Dat geldt ook voor vier matrozen van de Engelse koopvaarder James Cook.

Kapitein Gibson van de James Cook stuurt zijn bootsman Flig Balt erop uit om vier nieuwe matrozen te vinden in de haven van Dunedin. Flig Balt en diens kameraad, matroos Vin Mod, doen dat echter met in hun achterhoofd het idee om zich bij gelegenheid meester te maken van het schip en zo zelf te profiteren van de handel. Tijdens een gevecht in een kroeg ronselen zij uiteindelijk vier ruige mannen. Met hen aan boord zet de James Cook koers naar Hobart-Town, hoofdstad van Tasmanië.

plaatje op achterkaft De reder Hawkins en Nat Gibson - de zoon van de kapitein - maken de reis ook mee. Bij het eiland Norfolk pikt de James Cook twee schipbreukelingen op: Karel en Pieter Kip. Enige tijd later wordt op een van de Bismarck-eilanden kapitein Gibson door onbekenden gedood en de reder benoemt bootsman Flig Balt tot kapitein. Tijdens een storm blijkt dat hij niet geschikt is voor die positie en hij wordt vervangen door Karel Kip. Een poging tot muiterij door Flig Balt en zijn kornuiten is dan onvermijdelijk.


<=== Jules Verne hoofdpagina

 
Jos van Geffen -- Home  |  Site Map  |  Contact Me

created: 12 May 2009
last modified: 12 May 2009