Jules Verne

Jules Verne -- uitgave van
Het bestuurbare eiland

 
Over de uitgave van Verne's Het bestuurbare eiland door het Jules Verne Genootschap in een layout van mijn hand.

 
<=== Jules Verne hoofdpagina


plaatje voorkant Jules Vernes roman L'Île à hélice werd in 1895 in twee delen uitgegeven door J. Hetzel et Cie (Parijs). In 1900 verscheen bij Vivat (Amsterdam) een Nederlandse vertaling onder de titel Het bestuurbare eiland. In de Vivat-uitgave werden de beide delen samengevoegd en ingekort, en een deel van de oorspronkelijke illustraties werd daarbij weggelaten. De Vivat-uitgave is momenteel zeer moeilijk verkrijgbaar en verscheen daarom in 2003-2005 als vervolgverhaal in De Verniaan, het tijdschrift van het Jules Verne Genootschap.

Ons lid Jos van Geffen heeft de tekst van de Vivat-uitgave van een nieuwe layout voorzien. Daarbij is de spelling consistent gemaakt, zonder de oorspronkelijke schrijfwijze en -stijl wezenlijk aan te tasten. De nieuwe uitgave bevat alle 81 gravures van de hand van Léon Benett alsmede twee kaarten uit de oorspronkelijke Franstalige edities.

Deze paperbackuitgave van Het bestuurbare eiland beslaat 218 pagina's, is gedrukt met zwart/wit binnenwerk en een full-colour omslag.

ISBN: 978-90-78363-06-4
© 2006 - Jules Verne Genootschap

Voor informaie over de prijs en bestelling, zie deze pagina
op de website van het Jules Verne Genootschap.

Tekst op de achterkant van de kaft:

De Verenigde Staten van Amerika zijn op het hoogtepunt van hun bloei wat handel en nijverheid betreft. Hun kunstzin heeft zich ontwikkeld en de Amerikanen hebben daar geld voor over. En zo komt het dat een beroemd Frans strijkkwartet een tournee maakt door de Verenigde Staten.

Tijdens een rit laat op een avond naar hun volgende optreden in Californië slaat hun reiskoets om. Ze krijgen hulp van een vreemdeling, die hen naar een grote stad brengt. De volgende dag maakt het gezelschap een wandeling door die stad. Overal zien ze brede, mooi aangelegde straten en wandelaars flanerend op brede trottoirs langs prachtige huizen, louter bewoond door miljardairs. En die stad bevindt zich op een groot bestuurbaar eiland, dat een tocht maakt door de Stille Zuidzee.

plaatje op achterkaft Het strijkkwartet verzorgt voor de rijke inwoners van de stad een aantal concerten en maakt zo de reis mee langs een aantal idyllische eilandengroepen, zoals de Sandwich-, de Markiezen- en de Fidji-eilanden. Maar dan slaat het noodlot toe: een aanvaring, wilde dieren, een ontvoering door inboorlingen, piraten, en onenigheid tussen de bewoners. Het eiland raakt onbestuurbaar en drijft met de stromingen mee, maar waarheen? Wat zal het lot van het eiland zijn?


<=== Jules Verne hoofdpagina

 
Jos van Geffen -- Home  |  Site Map  |  Contact Me

created: 3 May 2006
last modified: 3 May 2006