Jules Verne

Jules Verne -- Het boek
In de ban van Jules Verne

 
Op 24 maart 2005 was het honderd jaar geleden dat Jules Verne overleed. Ter gelegenheid daarvan zijn allerlei activiteiten ontplooid. Een daarvan is de publicatie van een boek over Jules Verne en de Lage Landen: In de ban van Jules Verne.

 
<=== Jules Verne hoofdpagina


In de ban van Jules Verne

In de ban van Jules Verne

Dit boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Aspekt in samenwerking met Het Nederlandse Jules Verne Genootschap. Het boek, dat op 1 april 2005 officieel gepresenteerd werd, bestaat uit twee delen.

Het eerste deel is een uitgebreide levensbeschrijving door Guus Luijters, schrijver, journalist, kenner van de Franse literatuur en lid van het Jules Verne Genootschap. Aan de hand van primaire en secundaire bronnen, zoals Vernes correspondentie met zijn familie en zijn uitgever, oude en nieuwe biografieën, en een bezoek aan Vernes woonplaatsen, schetst Luijters een beeld van de mens achter de schrijver.

Het tweede deel bevat artikelen die zijn geschreven door leden van het Jules Verne Genootschap. Hierin worden uiteenlopende aspecten van Vernes leven en werk belicht: de diverse Nederlandstalige uitgaven van zijn verhalen, zijn bezoeken aan Nederland en België, de Nederlandse en Belgische personages in zijn verhalen, etc.

Inhoudsopgave

 1. Inhoudsopgave
 2. Voorwoord
        door Gerard Voogt
 3. Jules Verne, op weg naar de toekomst
        door Guus Luijters
 4. 1881. Een weekje met de Saint-Michel III in Nederland
        door Kees Waij
 5. Een vreemde eend in de bijt
        door Robert Pourvoyeur
 6. De bijna in vergetelheid geraakte zakenreis
        door Kees Waij
 7. Een stukje 19e-eeuwse uitgeversgeschiedenis
        door Kees Waij
 8. Geschiedenis van de postoctavo serie
        door Frits Roest
 9. Jules Verne ten tonele gevoerd
        door Jan Ludeker
 10. Recensies en mijmeringen door pers en auteurs
        door Jos van Geffen
              ===> samenvatting
 11. Nederlanders en Vlamingen in het werk van Jules Verne
        door Harmen Sikkenga
 12. Reclame rond Jules Verne en zijn romanfiguren
        door Annemiek van den Heuvel
 13. De rol van de wetenschap in het werk van Jules Verne
        door Garmt de Vries
 14. De rechter en Jules Verne
        door Cees Moonen
 15. ... en Cornelis Helling is zijn profeet
        door Cees Moonen
 16. Het Jules Verne Genootschap
        door Cees Moonen
 17. Verkorte chronologie van Jules Verne
        door Gerrit Boers
 18. Overzicht van de Hetzelpublicaties
        door Rein Saariste
 19. Bijlage: Beschrijving van alle locaties waar Verne heeft gewoond
        door Guus Luijters
 20. Bijlage: Samenvattingen in het Frans van alle artikelen in het boek
 21. Register

De vele illustraties in het boek zijn grotendeels verzorgd door Frits Roest.

 
© Aspekt / Jules Verne Genootschap, 2005.
ISBN 90-5911-280-6

<=== Jules Verne hoofdpagina


 

Recensies en mijmeringen door pers en auteurs
Jos van Geffen

SAMENVATTING

Recensenten die aandacht besteedden aan Vernes boeken waren soms positief: "Onder de vele laffe en dikwijls zedelooze Fransche romans [...] nemen Verne"s boeken eene eereplaats in. Voor de jeugd zijn zij bepaald aanbevelenswaardig". Voor het beschrijven van onbekende streken op aarde is Vernes werk uitstekend geschikt: "jong en oud zal zich aan de lectuur letterlijk vergasten, terwijl de tijd er aan besteed, nuttig doorgebracht is tevens. Waarlijk geen schrale lof." Andere recensenten zijn ronduit negatief: Vernes boeken zouden niet deugen voor de jeugd omdat hij "onzen knapen allerlei onverteerbare pseudo-wetenschap opdischt, waardoor zij gewend raken aan oppervlakkig en gedachteloos voortlezen". Dit soort sensatie-lectuur maakt "den lezer op den duur ongeschikt [...] voor het lezen van werkelijk goede boeken". Weer anderen vergelijken Vernes werk met dat van filosofen of expressionistische films.

Enkele Nederlandse en Vlaamse auteurs hebben over Verne geschreven bij het ophalen van herinneringen aan de boeken uit hun jeugd. Volgens Godfried Bomans was Verne meer dan een profeet van de moderne techniek: "De man was één groot ontvangtoestel voor golflengten van 50 jaar later". Wel maakte Verne vergissingen bij het beschrijven van uitvindingen, "vergissingen in de uitvoering wel te verstaan, niet in het resultaat". Voor Hubert Lampo betekende de "menselijk op ons toetredende helden" uit Vernes boeken dat er een heel nieuwe tijd aangebroken was. Deze helden, merkt Louis Paul Boon op, staan altijd "afgebeeld met de armen gekruist over de borst [...] en zijn paraat" om het gevaar recht in de ogen te kijken. Hella Haasse was als kind ook verslingerd aan Vernes boeken en heeft ze eindeloos herlezen. De helden hebben lange tijd haar "voorstelling van ideaal volwassen gedrag bepaald: zelfbeheersing, uithoudingsvermogen, vindingrijkheid, solidariteit met lotgenoten [...]. Jules Vernes hoofdpesonen blijven 'gentlemen', zelfs tijdens natuurrampen, of op het punt door kannibalen verslonden te worden."

 
© Aspekt / Jules Verne Genootschap / Jos van Geffen, april 2005.


<=== Jules Verne hoofdpagina

<=== Publicatie-pagina

 
Jos van Geffen -- Home  |  Site Map  |  Contact Me

created: 13 March 2005
last modified: 29 March 2012