Instabiliteit en mixingseigenschappen
van twee-dimensionale wervels

Het doel van het project is de studie, zowel analytisch als numeriek, van het stabiliteitsgedrag van twee-dimensionale wervels en de bijbehorende (chaotische) verplaatsing (of 'mixing') van deeltjes. De resultaten zullen vergeleken worden met de resultaten van andere numerieke methoden en met experimenten verricht in de Werveldynamica Groep. De vragen die gesteld worden zijn: Hoe wordt de (in)stabiliteit van de wervel beïnvloed door bodem- of vrije-oppervlak-topografie? Kunnen we de daaraan gerelateerde mixingseigenschappen van de wervel structuur karakteriseren?
Het is van belang erop te wijzen dat de relatieve stroming in een roterende vloeistof met een parabolisch vrij oppervlak (zoals het geval is in het laboratorium) dynamisch equivalent is met de geofysische stromingen nabij de polen van de aarde. Studie van de dynamica en mixingseigenschappen van een wervel op zo'n topografie kan dus meer inzicht geven in het dynamisch gedrag van de polaire wervels in de aardse stratosfeer. In het bijzonder kan dit leiden tot een beter begrip van de (beperkte!) horizontale mixing tussen het ozon-arme gebied boven Antarctica - ook wel het ozon-gat genoemd - en de atmosfeer op lagere breedtegraden.

Het gedrag van twee-dimensionale (2D) wervelstructuren meer en meer aandacht gekregen gedurende de afgelopen jaren, vanwege hun mogelijke toepassing op geofysische stromingen, Satellietwaarnemingen hebben aangetoond, dat er vele grote wervels optreden in de atmosfeer en de oceanen van de aarde. Bekende voorbeelden van het laatste zijn de Golfstroom-ringen, de Agulhas-ringen en wervels die verspreid worden door stromingen langs de kust. Deze coherente wervels hebben een relatief lange levensduur, en ze spelen waarschijnlijk een belangrijke rol bij het transport van warmte en andere grootheden. In de atmosfeer treden coherente wervels op in de vorm van tropische cyclonen. Het wellicht meest fascinerende voorbeeld daarvan is Jupiter's Grote Rode Vlek bij de Werveldynamica Group pagina's - een enorme wervel die al gedurende meer dan 350 jaar gezien wordt. De bewegingen die bij deze wervelstructuren horen zijn in eerste benadering twee-dimensionaal, vooral vanwege de draaiing van de planeet en de gelaagdheid van de atmosfeer of oceaan t.g.v. de dichtheid (welke afhankelijk is van de hoogte resp. diepte).
Naast deze zgn. monopolaire wervels is er een ander type coherente structuur te onderscheiden: de dipolaire wervel, bestaande uit twee tegengesteld draaiende wervels. Bij afwezigheid van een variabele achtergrondsnelheid zal de symmetrische dipool-wervel langs een rechte lijn bewegen. Voorbeelden van dergelijke wervels zijn gezien in de atmosfeer (blokkerende systemen) en in de oceaanen (wervels nabij instabiele dichtheidsfronten). Recente numerieke simulaties en laboratorium-experimenten hebben het bestaan laten zien van een ander twee-dimensionale wervel-type: de tripool. Deze wervelstructuur is een symmetrische configuratie van drie wervels op een rij die om en om roteren, waardoor het geheel rond de as van de centrale wervel draait.

Het voorkomen en blijven bestaan van coherente wervelstructuren is nauw verbonden met een cruciale eigenschap van 2D-turbulentie, de zogeheten 'inverse-energie-cascade'. In tegenstelling tot 3D-turbulentie is in 2D-stromingen de creatie van vorticiteit door wervel-strekking afwezig. Voor een niet-visceuze stroming betekent dit, dat de kinetische energie een behouden grootheid is. Men kan aantonen dat dit behoud betekent dat de energie naar grotere schalen van beweging gaat (inverse cascade), waardoor de energie-bevattende wervelstructuren steeds groter worden. (Bij 3D-turbulentie treedt juist een schaal-verkleining op, waardoor de stromingen steeds chaotischer worden.)
In de praktijk resulteert deze inverse-energie-cascade in een zelf-organisatie: de energie, aanvankelijk verdeeld over zowel grotere als kleinere schalen, wordt meer en meer geconcentreerd in coherente wervelstructuren, waardoor er een 'geordende' structuur in de stroming komt. Dit fenomeen wordt mooi gedemonstreerd in numerieke 2D-turbulentie: aanvankelijk zijn vorticiteit en energie willekeurig verdeeld over een groot bereik van lengte-schalen, maar in daarop volgende stadia 'organiseert' de stroming zich geleidelijk aan in een aantal grotere wervels. Men ziet aldus zowel monopolaire als dipolaire wervels ontstaan, en in een geval werd zelfs een tripolaire wervelstructuur gevormd.
De aanwezigheid van een (zwakke) viscositeit brengt geen grote verandering aan in het fenomenologische karakter van de 2D-stroming: de meeste energie wordt nog steeds geconcentreerd in de grotere schalen, waarop de dissipatie niet actief is. Twee-dimensionale stromingen zijn daarom slechts zwak dissipatief.


Bovenstaande tekst is gebaseerd op de subsidie-aanvraag voor mijn post-doc. positie, geschreven door prof. G.J.F. van Heijst.
Hij schreef ook een aardige introductie over
Zelf-organisatie van Twee-dimensionale Stromingen by the Werveldynamica Group pagina's.

<=== Post-doc. research in Eindhoven pagina.

 
Jos van Geffen -- Home  |  Site Map  |  Contact Me

last modified: 27 May 2001