Modellering van Meddy-topografie interacties

Samenvatting

Het voornaamste doel van het project is het uitvoeren van een geïntegreerde numerieke en laboratorium-studie van Meddy-achtige wervels ('draaikolken') bij verschillende typen bodem- en zijwand-topografieën. Het is bekend dat Meddies die ontstaan zijn in de wateren voor de zuidkust van het Iberisch schiereiland extreem complexe topografieën tegenkomen tussen de plaats waar ze ontstaan en het Canarisch-Azoren-bekken, maar de details van deze topografische invloeden op de wervels zijn niet goed bekend. Het doel van de studie is om uit te zoeken hoe de wervels vervormen tijdens hun passage over en rond geïsoleerde en meervoudige zeebergen en hoe de afgelegde weg beïnvloed wordt door bergruggen en kusten. Een belangrijk onderdeel zal zijn het vergelijken van resultaten van voorspellingen van numerieke modellen met gegevens uit laboratoriumproeven en observaties ter plekke. De resultaten zullen van groot belang zijn voor het begrip van de processen die zich afspelen in het Canarisch-Azoren-gebied, maar ze zullen ook algemeen toepasbaar zijn op andere regionale stroomgebieden waar algemene geïsoleerde lens-vormige wervels gevonden zijn.

Op een aparte pagina volgt de beschrijving van het onderzoeksproject van het voorstel.


De tekst van het voorstel is geschreven door Peter Davies; ik heb wat toegevoegd over het numerieke werk.

Terug naar de Post-doc. research in Dundee pagina.

 
Jos van Geffen -- Home  |  Site Map  |  Contact Me

last modified: 27 February 2000